" گزیده آخرین اخبار داخلی  "
 
 
گزارش نشست سرمایه گذاری خارجی و حقوق بشر    1393/10/01
کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست تخصصی «حقوق بشر و سرمایه گذاری خارجی» را در روز چهارشنبه، شانزدهم مهرماه برگزار کرد. در نشست حقوق بشر و سرمایه گذاری، دکتر محمد باقر شیخی - جزييات مطلب
 
 

 
 
گزارش مسابقات منطقه ای موت کورت 2014 در ایران    1393/10/01
مسابقات منطقه ای موت كورت 2014 در رابطه با حقوق بین الملل بشردوستانه برای اولین بار در تهران در 26 و 27 نوامبر (5 و 6 آذر) برگزار شد. در این دور از مسابقات، دانشگاه ملی حقوق لاکنو از کشور هند برنده شد. چهار تیم اول در سال آتی به نمایندگی از كشور متبوع خود در - جزييات مطلب
 
 

 
 
کارگاه آموزشی آشنایی با اسناد حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد حقوق بشر    1393/09/22
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، از سلسله کارگاه های آموزشی آشنایی با اسناد سازمان ملل متحد، کارگاه آموزشی آشنایی با اسناد حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد حقوق بشر را برگزار می کند - جزييات مطلب
 
 

 
 
همایش «نقش بازیگران غیردولتی در تهدید علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی»    1393/09/21
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه، کانون وکلای دادگستری (کرمانشاه و ایلام) و دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران، همایش «نقش بازیگران غیردولتی در تهدید علیه صلح - جزييات مطلب
 
 

 
 
نشست تخصصی «حقوق بشر و سرمایه گذاری خارجی»    1393/09/16
کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست تخصصی «حقوق بشر و سرمایه گذاری خارجی» را برگزار می کند - جزييات مطلب
 
 

 
 
برنامه همایش ملی «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد: دستاوردها و چالش ها»    1393/09/09
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از تمامی استادان، صاحب نظران، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان برای حضور در همایش ملی «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد: دستاوردها و چالش ها» دعوت به عمل می آورد. برنامۀ همایش نیز قابل دریافت است - جزييات مطلب
 
 

" گزیده آخرین اخبار ملل متحد "
 
 
تازه های ملل متحد، شماره 46(آذر 1393)    1393/09/19
پاسخ ایران به ادعاهای جدید در گزارش تازه مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی: نمایندگی ایران نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی به ادعاهای جدید در گزارش تازه مدیرکل آژانس پاسخ گفت و از رویکرد مدیرکل در تهیه گزارش ها انتقاد کرد. در گزارش آمده است که ایران در پاسخ به - جزييات مطلب
 
 

 
 
تازه های ملل متحد، شماره 45(آبان 1393)    1393/09/02
رأی دادگاه عالی بریتانیا در پرونده بانک ملت علیه وزارت دارایی بریتانیا و درج مجدد نام برخی اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا: دادگاه عالی بریتانیا در 5 نوامبر 2014 با صدور رأی در پرونده بانک ملت علیه وزارت دارایی این کشور، خوانده را ملزم کرد - جزييات مطلب
 
 

" گزیده آخرین انتشارات انجمن  "
 
 حمایت از اموال فرهنگی در حقوق بین الملل حمایت از اموال فرهنگی در حقوق بین الملل
: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
ناشر : انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
 
 
نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه حقوق بین الملل نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه حقوق بین الملل
گردآورنده : انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
ناشر : انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
 
" گزیده آخرین اطلاعیه های انجمن "
" گزیده آخرین اطلاعیه های انجمن  "