" گزیده آخرین اخبار داخلی  "
 
 
برنامه دوره آموزشی مطالعات نظام ملل متحد    1393/12/02
برنامه دوره آموزشی «مطالعات نظام ملل متحد: آشنایی با موسسات تخصصی و ارکان فرعی در زمینه اجتماعی و فرهنگی» که در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 5، 6 و 7 اسفند ماه برگزار خواهد شد بر روی وبگاه انجمن قرار گرفت. - جزييات مطلب
 
 

 
 
میزگرد «تحلیل و نقد رای 3 فوریه 2015 دیوان بین المللی دادگستری (دعوای کرواسی علیه صربستان)    1393/11/26
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد میزگرد «تحلیل و نقد رای 3 فوریه 2015 دیوان بین المللی دادگستری (دعوای کرواسی علیه صربستان) را با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند. - جزييات مطلب
 
 

 
 
دوره آموزشی مطالعات نظام ملل متحد: آشنایی با موسسات تخصصی و ارکان فرعی در زمینه اجتماعی و فرهنگی    1393/11/21
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با هدف افزایش آگاهی و تقویت زمینه های فعالیت و ارتباط با سازمان ملل متحد دوره آموزشی «مطالعات نظام ملل متحد: آشنایی با موسسات تخصصی و ارکان فرعی در زمینه اجتماعی و فرهنگی» ویژه اعضای هیأت مدیره انجمن های - جزييات مطلب
 
 

 
 
گزارش دومین سالیاد استاد صوراسرافیل: «دیپلماسی و اجرای قواعد مسئولیت بین المللی دولت»    1393/11/20
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای انجام اهداف و وظایف اساسنامه خود و در تکریم اصالت اخلاق و علم دومین جلسه از سلسله نشست های سالیاد شادروان استاد محمود صور اسرافیل را با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی در تاریخ 15 بهمن 1393 برگزار - جزييات مطلب
 
 

 
 
دومین سالیاد استاد دکتر هوشنگ مقتدر: «دیپلماسی به عنوان سرمایه اجتماعی در سازمان های بین المللی»    1393/11/16
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای انجام اهداف و وظایف اساسنامه خود و در تکریم اصالت اخلاق و علم دومین جلسه از سلسله نشست های سالیاد شادروان استاد دکتر هوشنگ مقتدر را با عنوان دیپلماسی به عنوان سرمایه اجتماعی در سازمان های بین - جزييات مطلب
 
 

 
 
دومین سالیاد استاد صوراسرافیل: «دیپلماسی و اجرای قواعد مسئولیت بین المللی دولت»    1393/11/07
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای انجام اهداف و وظایف اساسنامه خود و در تکریم اصالت اخلاق و علم دومین جلسه از سلسله نشست های سالیاد شادروان استاد محمود صور اسرافیل را با عنوان «دیپلماسی و اجرای قواعد مسئولیت بین المللی دولت» با - جزييات مطلب
 
 

" گزیده آخرین اخبار ملل متحد "
 
 
تازه های ملل متحد، شماره 49(بهمن 1393)    1393/11/15
دادستان دیوان بین المللی کیفری: آغاز «بررسی مقدماتی» وضعیت فلسطین: فاتو بنسودا، دادستان دیوان بین المللی کیفری در 16 ژانویه 2015 «بررسی مقدماتی» در مورد وضعیت فلسطین را آغاز کرد. این تصمیم دادستان در پی پیوستن فلسطین به اساسنامه دیوان بین المللی - جزييات مطلب
 
 

 
 
تازه های ملل متحد، شماره 48(دی 1393)    1393/10/22
شورای امنیت ملل متحد در تاریخ 30 دسامبر 2014 پیش نویس قطعنامه ای را که در آن از اسرائیل خواسته شده بود ظرف 3 سال از سرزمینهای اشغالی فلسطین (از 1967) خارج شود و از طرفین نیز خواسته شده بود که ظرف یکسال به یک راه حل برای اختلافات دست یابند - جزييات مطلب
 
 

" گزیده آخرین انتشارات انجمن  "
 
 حمایت از اموال فرهنگی در حقوق بین الملل حمایت از اموال فرهنگی در حقوق بین الملل
: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
ناشر : انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
 
 
نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه حقوق بین الملل نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه حقوق بین الملل
گردآورنده : انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
ناشر : انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
 
" گزیده آخرین اطلاعیه های انجمن "
" گزیده آخرین اطلاعیه های انجمن  "